VI Niedziela Zwykła

Ewangelia 

Mk 1, 40-45

Uzdrowienie trędowatego

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!» Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich». Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

Oto słowo Pańskie.

W Środę Popielcową rozpoczniemy tegoroczny Wielki Post. Przypominamy, że w tym dniu obowiązuje nas ścisły post, tzn. nie spożywamy potraw mięsnych i jemy mało. Msze święte będą o godzinie 700, 1630 i 1800. Wybierzmy dogodną porę. Podczas każdej Mszy będzie pokutny obrzęd posypania głów popiołem. Przez czterdzieści dni chcemy się przygotowywać do Świąt Zmartwychwstania.

Podobny obraz

Droga Krzyżowa w każdy piątek o g. 17:15

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  niedziela g. 16:00

 

 

Strona Parafialna