WYDARZENIA W PARAFII

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Zesłanie Ducha ŚwiętegoPięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją obietnicę: „Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie” (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego.
Zesłanie Ducha ŚwiętegoKościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty – Nowe Życie w Chrystusie – był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.
Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: „O Stworzycielu Duchu, przyjdź…” można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami 

POWRÓT DO KOŚCIOŁÓW

Msze św. w niedziele od 07.06.2020, już wg zwykłego porządku

7:00, 9:00, 11:00, 17:00

Nabożeństwo w niedziele o g. 16:30

Nabożeństwa czerwcowe  codziennie o g. 17:30 – zapraszamy

Spowiedź:

W miesiącu czerwcu będzie codziennie Adoracja Najświętszego Sakramentu od g. 17:00. W tym czasie będzie można przystąpić do sakramentu spowiedzi z zachowaniem wszelkich zasad.

Drodzy Rodzice Dzieci Komunijnych i Młodzieży Znalezione obrazy dla zapytania: i komunia i bierzmowanie obrazyprzygotowującej się do Bierzmowania.

Znalezione obrazy dla zapytania: i komunia i bierzmowanie obrazy

W zaistniałej sytuacji powołując się na słowa ks. Bpa z Dekretu ogłoszonego 25.03. tego roku w punkcie 7 „Bierzmowania i Pierwsze Komunie święte przeniesione zostają na dalszy termin, nie wcześniejszy niż po 31 sierpnia br.”, niniejszym mamy obowiązek się do tego rozporządzenia zastosować.

Termin I Komunii wstępnie został ustalony na 4 niedzielę września czyli 27.09. o g. 10:30. W miarę rozwoju sytuacji chcielibyśmy zorganizować spotkanie rodziców w połowie czerwca 2020 r. dokładny termin będzie jeszcze podany w ogłoszeniach.

Data bierzmowania będzie ustalona z biskupem i zostaniemy poinformowani.

Słowo Boże na Niedzielę

Znalezione obrazy dla zapytania biblia obrazy

Kalendarium parafii NSPJ na rok 2020

Strona Parafialna