Uroczystość Trójcy ŚwiętejPodobny obraz

Mt 28, 16-20

Chrzest w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». Oto słowo Pańskie.

Uroczystość I Komunii Św. W naszej Parafii Msza św. z udziałem Dzieci Komunijnych o g. 10:00.

Majowe Nabożeństwo z udziałem dzieci komunijnych o g. 16:00

 

Wielki Czwartek

 

 

 

 

Wielki Piątek

 

 

 

 

 

Wielka Sobota

Strona Parafialna