WYDARZENIA W PARAFII

TYDZIEŃ MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN 18-25.02.2022

DLACZEGO WAŻNA JEST JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN?

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą
wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we
Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. J 17,20-21

Pan Jezus w przeddzień swojej męki żarliwie modlił się o jedność założonego przez siebie Kościoła. Jednak wyrażone w tej modlitwie pragnienie wciąż pozostaje niezrealizowane. Uczniowie Jezusa są rozdzieleni i często nie ma wśród nich zgody.

Przesłanie Biskupa Sandomierskiego na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan  – Diecezja Sandomierska


Na przestrzeni wieków w obrębie chrześcijaństwa pojawiały się różnice kulturowe, dogmatyczne, polityczne i społeczne, co doprowadziło do rozłamów w Kościele i powstania kilku wyznań chrześcijańskich (największe dziś istniejące to katolicyzm, prawosławie i protestantyzm).
Chrystus przyniósł całemu światu najwspanialszy dar – zbawienie. Posłał swoich uczniów, aby ten Jego dar zanieśli całemu światu. Ale brak jedności i podziały istniejące między chrześcijanami zmniejszają skuteczność tej misji.
Chrześcijan różnych wyznań łączy:
– chrzest
– wiara w Trójcę Świętą: Ojca, Syna i Ducha Świętego
– wiara w Jezusa Chrystusa – Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla
zbawienia świata, został ukrzyżowany i zmartwychwstał
– wiara w Pismo Święte jako słowo Boże.

Różni nas:
– rozumienie Pisma Świętego i ksiąg wchodzących w jego skład (kanon Pisma)
– rozumienie Eucharystii
– rozumienie roli papieża
– kult świętych

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan: Europa dzisiaj potrzebuje nadziei!

Odpowiedzią na wciąż aktualne pragnienie Chrystusa jest działalność ekumeniczna. Od ok. 200 lat podejmowane są inicjatywy zarówno w wymiarze ogólnokościelnym, jak i lokalnym, które zmierzają do odbudowania zerwanej jedności chrześcijaństwa. Szczególnie cenną inicjatywą jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który przeżywany jest w styczniu każdego roku, oraz ekumeniczne modlitewne spotkania młodych w duchu Taizé na przełomie
grudnia i stycznia każdego roku.

Jeśli ktoś pragnie złożyć ofiarę intencji za Mszę św. lub kolekty niedzielnej. Może to uczynić również przelewem na konto parafii.

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Kościelna 1, 47-120 Zawadzkie Nr: 73 8909 0006 2000 0001 4687 0001 w tytule umieścić: intencja lub kolekta