EWANGELIA

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

Mt 21, 33-43

Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według Świętego MateuszaPodobny obraz

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał.

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?»

Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze».

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce».

Oto słowo Pańskie.

 Nauki Przedmałżeńskie

dla narzeczonych dekanatu Zawadzkie będą:

1) 4, 5, 11 i 12 marca 2017

2) 3, 4, 10 i 11 czerwca 2017

3) 7, 8, 14 i 15 października 2017.

Nauki rozpoczynają się w naszej parafii w sali św. Anny o godz. 15:00. Następne nauki są w parafii Św. Rodziny, sobota g. 15:00, niedziela g. 14:00.

image

OGŁOSZENIA

Ogłoszenia parafialne

Ogłoszenia parafialne na najbliższy okres.

image

KANCELARIA

Kancelaria godziny otwarcia i informacje.

Kancelaria godziny otwarcia i informacje.

image

KONTAKT

Dane teleadresowe i mapka.

Dane teleadresowe i mapka.

Franciszkanie