V Niedziela Wielkiego Postu 

Ewangelia

J 12, 20-33

Ziarno, które wpadłszy w ziemię obumrze, przynosi plon obfity

Słowa Ewangelii według Świętego JanaZnalezione obrazy dla zapytania obrazy Jezus sieje ziarno

Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec.Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Oto słowo Pańskie.

Podobny obraz

EDK Rejonu Zawadzkie rozpocznie się Mszą św. w piątek 23 marca o godzinie 21.00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zostały przygotowane dwie trasy do wyboru:  I – ta sama co w zeszłym roku, z zakończeniem w Jemielnicy przy kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny,  II nowa – zakończenie przy kościele pw. św. Rodziny w Zawadzkiem Może ta propozycja jest i dla Ciebie? Zapisy oraz szczegóły na stronie www.edk.org.pl

Podobny obraz

Droga Krzyżowa w każdy piątek o g. 17:15  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym  niedziela g. 16:00

 

 

Strona Parafialna