Archiwum Intencji

Niedziela 6 Stycznia 2019 Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Kolekta Na Misje. Błogosławienie  Kredy, Kadzidła I Wody.

07:30     Niem. Za ++ rodziców Jerzego i Gertrudę Swoboda, Tomasza i Franciszkę Kosytorz i za dusze w czyśćcu cierpiące.

09:00     Do Bożego Miłosierdzia za + Reinholda Kupka, za ++ Jana, Klarę, Wilhelma, Elfrydę, Stefana, Łucję, Rudolfa Kupka, za + Magdę Stiller, za ++ Irenę i Franciszka Grittner, za wszystkich ++ krewnych i za dusze cierpiące w czyśćcu.

09:01     Za + męża Wilhelma Koj w 6 rocznicę + za ++ z rodzin Foks i Koj.

11:00     Za + matkę Gertrudę Ludwig w 1-szą rocz. śmierci i za + ojca Piotra Ludwig.

16:00     Nieszpory Kolędowe

17:00     Za + Dorotę Junker, za + bratową Gabrielę, za ++ rodziców Jadwigę i Józefa, za + teścia Stefana Jerominek, za ++ dziadków z obu stron, za ++ z pokrewieństwa Maroń, Musiel, za ++ Adelajdę i Wernera Spate i za dusze cierpiące w czyśćcu.

Poniedziałek 7 Stycznia 2019 Św. Rajmunda Z Penyafort; Św. Lucjana

07:00     W intencji ojca proboszcza Lucjana o Boże błogosławieństwo, wstawiennictwo Matki Najświętszej i świętego Ojca Franciszka.

07:01     …

18:00     Za + ojca Gintra Wichula z okazji urodzin, za ++ z pokrewieństwa Wichula i Ozimek. (Adoracja w Ciszy)

Wtorek 8 Stycznia 2019

07:00     Za ++ rodziców Gertrudę i Jana Czaja, za + męża Jerzego Śpik, za jego ++ rodziców Marię i Jana, za ++ braci Piotra, Jana, Mikołaja, za + siostrę Różę, za + bratową Helenę, za ++ szwagrów Michała, Józefa, Wacława, za + Jerzego Spanek, za + Jerzego Kubika, za ++ z rodzin Śpik, Czaja, Sosgórnik, Tomala, Leja i za dusze cierpiące w czyśćcu.

07:01     …

18:00     Za + Kornelię Podsiadły (od mieszkańców ul. Szaflika).

Środa 9 Stycznia 2019

07:00       Za + męża i ojca Mariana Ponitka, za ++ rodziców z obu stron za ++ z pokrewieństwa Liber, Ponitka, Mrówka i Staś.

07:00     Za + matkę Agnieszkę Bednorz w dniu urodzin, za + ojca Piotra Bednorz, za wszystkich ++ krewnych z rodzin Świerzy, Bednorz, Kochel, za ++ spoczywających na naszym cmentarzu.

18:00     Do Bożego Miłosierdzia za ++ rodziców Gertrudę i Jana Smieszkoł, za ich ++ rodzeństwo, za ++ dziadków z obu stron, za ++ teściów Julię i Antoniego Kaliciak.

Czwartek 10 Stycznia 2019 Grzegorza Z Nyssy

07:00     Za + męża Gerarda Schenk, za ++ z pokrewieństwa Schenk i Bujara.

07:00     …

18:00     Za + Marię Miodek oraz za ++ z ul. Szaflika.

Piątek 11 Stycznia 2019

07:00     Za + dziadka Pawła Grabińskiego w dniu urodzin, za + babcię Amalię, za + matkę Marię, za + brata Henryka, za + bratową Katarzynę, za ++ Józefa i Franciszkę, za ++ Jakuba i Marię, za ++ Juliusza, Marię, Jadwigę, Julię, Marię, Jana, Elżbietę, Gizelę, Jana, Annę, za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

07:00     …

18:00     Do Najświętszego Serca Pana Jezusa, z podziękowaniem Panu Bogu za trudy i radości Wspólnoty Drogi, z prośbą o łaski dla Jolanty i Grzegorza z okazji 20 rocznicy ślubu.

Sobota 12 Stycznia 2019

06.35     Godzinki ku czci NPNMP

07:00    Za + teścia Franciszka Szatanik w rocznicę śmierci.

16:00     Spotkanie Opłatkowe dla Grup Parafialnych: Apost. Modl., FZŚ, Rycerstwa Niep.

17:00     Spowiedź św.

18:00     Za + córkę Izabelę Drzemała, za  ojca Alfonsa, za + teściów Stefanię i Leona Mazur, za ++ Urszulę i Alfreda Drzemała, za ++ pokrewieństwo i za dusze cierpiące w czyśćcu.

Strona Parafialna