wydarzenia w diecezji

List Biskupa Opolskiego na 5 Niedzielę Wielkiego Postu

UWAGI I PROPOZYCJE DUSZPASTERSKIE:

 1. Podziękowanie i prośba. W imieniu Biskupa Opolskiego składam duszpasterzom serdeczne podziękowania za sprawne wdrożenie w minioną niedzielę rozporządzenia organów państwowych z 13 marca br., które ograniczyły liczbę zgromadzeń do 50 osób. Z informacji zwrotnych wnioskujemy, że dzięki roztropności duszpasterzy i ich współpracowników oraz kampanii medialnej nie przysporzyło to większych trudności. Apelujemy nadal o jedność i solidarność duszpasterzy w tej kwestii, tym bardziej, że rozporządzenie nadal pozostaje w mocy. Nie ma potrzeby nadzwyczajnego ograniczania liczby uczestników liturgii (sprawowania Mszy św. bez ludu), okazuje się bowiem, że wierni odpowiednio pouczeni i zachęceni wykazali się dużą roztropnością. Nieodpowiedzialnym wydaje też jakiekolwiek nakłanianie wiernych do jeszcze liczniejszego udziału w liturgii („bo mamy o co się modlić”). Usilnie apeluję do duszpasterzy o roztropność i komunikowanie wiernym nauki Kościoła w kwestiach takich jak dyspensa, duchowa jedność, przyjmowanie Komunii św., obowiązek niedzielny itd. wolnej od osobistych interpretacji i „subiektywnej” pobożności. Bardzo dziękuję również za podjęcie różnych inicjatyw, także tych inspirowanych dekretem Biskupa Opolskiego: za organizowanie w parafii codziennej Adoracji NS z okazją do sakramentu pokuty, za opiekę nad chorymi i starszymi, za transmisje nabożeństw i wieczornych modlitw w Internecie i za wszelkie „dowody” duchowej łączności wiernych z pasterzami mimo fizycznego dystansu, który musieliśmy stworzyć. Nadal usilnie zachęcamy do budowania tej duchowej łączności różnymi możliwymi środkami, by wierni w sytuacji zagrożenia i lęku, który mu towarzyszy, nie czuli się „opuszczeni”, ale dzięki modlitwie i udziale w niej (choćby za pośrednictwem mediów), swoją nadzieję pokładali w Bogu. Swoimi pomysłami na „wirtualne” duszpasterstwo można podzielić się z nami, byśmy mogli przekazać je innym i w ten sposób wzajemnie się inspirowali. Za już podjęte dzieła wyrażam głęboki szacunek i wdzięczność.  
 2. Bierzmowanie dorosłych. W związku z odwołaniem bierzmowania dorosłych w minioną sobotę, mogę się pojawić pytania wiernych o możliwość przyjęcia tego sakramentu w trybie nadzwyczajnym. W takiej sytuacji (np. gdy przyjęcie bierzmowania jest potrzebne do podjęcia funkcji rodzica chrzestnego) proboszcz może się zwrócić się do Wikariusza Biskupiego ds. Dyscypliny Sakramentów z prośbą o możliwość udzielenia sakramentu bierzmowania indywidualnie w parafii. Wnioski należy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną.
 3. Organizacja pogrzebów. Sposób organizacji pogrzebów został określony w dekrecie Biskupa Opolskiego, o którym mowa w punkcie 1. komunikatu. Ceremonię pogrzebu z trumną zmarłego należy ograniczyć do III stacji na cmentarzu. Mszę św. za zmarłego bądź zmarłą można odprawić przed lub po pogrzebie zgodnie z wolą rodziny. Zarówno na cmentarzu, jak w kościele, należy stosować się do ograniczeń związanych z liczebnością uczestników zgromadzenia. Koniecznym jest zachowanie w tej materii konsekwencji i jedności, gdyż ta delikatna kwestia może stać się łatwo źródłem nieporozumień i poczucia krzywdy.
 4. Zawieszenie posługi nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. Posługa chorym. Biskup Opolski zawiesił posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w diecezji, by w ten sposób – wziąwszy pod uwagę ich aktywność zawodową, nieraz poza granicami kraju, oraz dobro ich rodzin – uchronić ich przed możliwością albo samym tylko podejrzeniem bycia źródłem zarażenia wirusem. W miarę możliwości ich posługę powinni podjąć kapłani, także poza niedzielą. Zachęcam więc duszpasterzy, by z zachowaniem środków ostrożności, odwiedzali nie tylko obłożnie chorych, ale też osoby starsze, dla których niemożność przyjmowania Komunii św. i udziału w Eucharystii bywa wyjątkowo trudna. Informację o takiej gotowości do posługi starszym i chorym warto podać podczas niedzielnej liturgii i w serwisach społecznościowych.
 5. Zaangażowanie dzieci i młodzieży w parafiach. Uprzejmie prosimy duszpasterzy, by w zaistniałej sytuacji zawiesili obowiązkowe służby ministrantów, Dzieci Maryi czy członków schól, warunkując ich udział w liturgii wyłącznie wolą i zgodą rodziców. Należy też bezwzględnie odwołać zbiórki ministrantów, spotkania formacyjne kandydatów do bierzmowania i wszelkie inne spotkanie formacyjne dla dzieci i młodzieży, którzy na czas zawieszenie zajęć szkolnych pozostają pod wyłączną odpowiedzialnością rodziców.      
 6. Apel Dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej do wolontariuszy PZC. W załączniku 3.  przesyłamy Apel Dyrektora Caritas Diecezji Opolskiej do wolontariuszy Parafialnych Zespołów Caritas o rozpoznawanie i zaradzanie duchowym i materialnym potrzebom parafian, zwłaszcza ludzi starszych, chorych i samotnych.
 7. Projekt „Razem przepisujemy Biblię”. W związku z zawieszeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz zachętą MEN do zdalnej pracy z uczniami, Wydział Katechetyczny zaprasza do uczestniczenia w projekcie „Razem przepisujemy Biblię”. Szczególnie w tym czasie, kiedy jest w nas tyle lęku i niepewności związanej z koronawirusem, szukajmy nadziei i pocieszenia w Słowie Bożym. Celem projektu jest zetknięcie się, rozczytanie i poznanie ksiąg Pisma Świętego. W załączniku 4. zamieszczamy plakat, a szczegółowe informacje znajdują się na stronie Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Opolu http://wk.diecezja.opole.pl/index.php/aktualnosci/704-projekt-razem-przepisujmey-biblie
 8. Kolportaż parafialny Gościa Niedzielnego wstrzymany. W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju informujemy, że od tego tygodnia wstrzymany zostanie kolportaż parafialny „Gościa Niedzielnego”. W związku z tym prosimy o przekazanie niniejszej informacji wiernym na stronach internetowych parafii oraz w mediach społecznościowych. Drodzy Czytelnicy „Gościa Niedzielnego”, informujemy, że w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w naszym kraju, od nr. 12/2020 (z datą 22 marca 2020 r.) „Gościa Niedzielnego” czasowo wstrzymany zostaje kolportaż parafialny naszego tygodnika. Bieżące wydanie „Gościa Niedzielnego” w wersji drukowanej będzie można kupić jedynie w tradycyjnych kanałach sprzedaży prasy (kioski, saloniki prasowe, stacje benzynowe itp.). Przypominamy o możliwości skorzystania z prenumeraty pocztowej. Szczegóły na www.igomedia.pl/Zamowprenumerate lub pod nr. tel. 32 608 80 83. Pragniemy również zachęcić do skorzystania z darmowego, elektronicznego wydania „Gościa Niedzielnego” nr 12/2020. Szczegóły na e.gosc.pl w zakładce Instrukcja. Kompletne wydanie 12. numeru „Gościa” – z dodatkami diecezjalnymi –  będzie też dostępne w formacie PDF – do ściągnięcia i wydrukowania w domu – na stronie gosc.pl. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości, by „Gość Niedzielny” mógł trafić do starszych czytelników, którzy nie korzystają z komputerów czy urządzeń mobilnych. Podjęcie tej decyzji było dla nas trudną koniecznością, ale mamy nadzieję, że ta sytuacja nie potrwa długo. Zapewniając o naszej modlitwie w intencji całego społeczeństwa, chorych, służb medycznych, a także Was, Drodzy Czytelnicy, prosimy o modlitwę w naszej intencji w tym bardzo trudnym momencie. Redakcja „Gościa Niedzielnego”
 9. Transmisje Mszy św. i nabożeństw w Radiu Doxa. W szczególnym czasie walki z wirusem, kiedy wprowadzona została dyspensa ogólna zwalniająca z obowiązku osobistego uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej, diecezjalne Radio Doxa zachęca do duchowego udziału w transmitowanych Mszach św. i nabożeństwach. Przez cały Wielki Post, aż do odwołania, transmitowane będą każdego dnia Msze święte, Apel Jasnogórski i Koronka do Miłosierdzia Bożego, w piątki Droga Krzyżową, zaś w niedziele Gorzkie Żale. Zachęcamy do wspólnego trwania w modlitwie, a więcej szczegółów dotyczących dokładnych godzin emisji poniżej.
 10. Transmisje Mszy świętych, Apelu Jasnogórskiego i Koronki do Miłosierdzia Bożego: od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:00 – Msza św. z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 20:00 – Msza św. z Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze (w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa); 21:00 – Apel Jasnogórski; w soboty w godzinach: 7:00 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 – Apel Jasnogórski; niedziele w godzinach: 10:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 15:00 – Koronka z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia; 18:30 – Msza św. z Katedry Opolskiej; 21:00 – Apel Jasnogórski. Droga Krzyżowa – transmisje w piątki o 17:45 z Katedry Opolskiej. Gorzkie Żale – transmisja w niedziele o 17:45 z Katedry Opolskiej.Przypominamy, że Radia Doxa można słuchać na częstotliwości 107,9 FM oraz dodatkowo na 87,8 FM (Racibórz), 89,6 FM (Kędzierzyn-Koźle), 96,7 FM (Nysa), a także na www.doxa.fm.
 11. Transmisje Mszy św. z parafii katedralnej w Opolu w TVP3 OPOLE. Prosimy duszpasterzy o przekazanie wiernym także informacji o codziennych telewizyjnych transmisjach Mszy św. w parafii katedralnej w Opolu. Transmitowane są Msze św. w dni powszednie (od poniedziałku do soboty) o g. 8.00 oraz niedzielna Msza św. o godz. 9.00.

WYDARZENIA DUSZPASTERSKIE POZA DIECEZJĄ:

 1. Pielgrzymka Narodowa do Rzymu odwołana. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski poinformował, że planowana na 17 maja Narodowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II z wiadomych przyczyn została odwołana. Nowy termin pielgrzymki zostanie ustalony ze Stolicą Apostolską.
 2. Uroczystości beatyfikacyjne Prymasa Tysiąclecia. Na 7 czerwca 2020 r. o godz. 12.00 na Placu Piłsudskiego w Warszawie planowana jest  uroczystość beatyfikacyjna Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. W związku z informacją organizatorów uroczystości, prosimy nadal o zgłoszenia wyjazdów parafialnych i indywidualnych na tę uroczystość z diecezji opolskiej z podaniem następujących danych: parafia lub stowarzyszenie organizujące wyjazd; zapotrzebowanie na karty wstępu dla księży, którzy wezmą udział w koncelebrze; liczba kart wstępu na plac celebry dla wiernych świeckich; liczba kart wstępu do sektora dla osób niepełnosprawnych; zapotrzebowanie na karty parkingowe dla autokarów (ewentualnie autokarów z osobami niepełnosprawnymi) i samochodów osobowych. Zgłoszenia można dokonać mailowo lub telefonicznie w wydziale duszpasterskim (wd@diecezja.opole.pl; 77 44 32 130).

 

Strona Parafialna