Intencje Aktualne

Poniedziałek 13 Listopada 2023 Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka I Krystyna – Pierwszych Męczenników Polski

07:00  Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla Marcina, a także za ++ jego dziadków, ciocie i wujków oraz za wszystkich ++ z pokrew. i za dusze w czyśćcu cierp.

18:00  Za + Kornelię w rocznicę śmierci i za wszystkich ++ z pokrewieństwa.

18:01  Za + Arnolda Pawusz; ofiar. od byłych współpracowników PSS Zawadzkie.

Wtorek 14 Listopada 2023 Bł. Marii Luizy Merkert, Dziewicy

07:00  W int. żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, oraz rodziców zakonników.

18:00  Msza dla Dzieci Kom. Za ++ rodziców Teresę i Pawła Stanosek, Jana Szuler, dziadków i za wszystkich ++ z pokrew.

18:01  Za + córkę Kornelię Podsiadły w 5 rocz. śmierci, za ++ rodziców Franciszkę i Stanisława, braci Maksymiliana, Józefa, bratowe dwie Elżbiety, teściów Stefanię, Władysława, Kazimierę, Stanisława Żurek oraz za całe zmarłe pokrew. i dusze w czyśćcu cierp.

Środa 15 Listopada 2023 Św. Alberta Wielkiego, Biskupa I Doktora Kościoła;

07:00  Do Ducha Świętego o dar mądrości i świętości, i o odwagę dla kapłanów.

07:01  Za + zięcia Andreasa w 1 rocz. śmierci, za ++ z rodzin i za dusze w czyśćcu cierp.

18:00  Za + męża Wilhelma Koj w dniu urodzin, za ++ teściów Marię i Romana, rodziców Annę i Józefa, siostrę Marię, brata Krzysztofa, 4 szwagrów, Eugeniusza Sówka, Elżbietę Gałach i za ++ z rodzin Koj i Foks.

19:00  Spotkanie z rodzicami Dzieci Kom.

Czwartek 16 Listopada 2023 Święto Rocznicy Poświecenia Kościoła Katedralnego W Opolu

07:00  Do Bożego Miłosierdzia o radość życia wiecznego dla męża i ojca Gerarda oraz za + ks. prałata Rudolfa i za dusze w czyśćcu cierp.

07:01  Do Bożej Opatrzności w int. żywych i zmarłych czcicieli Miłosierdzia Bożego przez ręce Maryi.

18:00  Do Miłosierdzia Bożego za + brata Zygfryda Szybak w 8 rocz. śmierci, za ++ rodziców Stanisława i Annę, męża Zdzisława Dziuba, jego rodziców i brata, dziadków i pokrew. oraz za dusze w czyśćcu cierp.

Piątek 17 Listopada 2023 Święto Św. Elżbiety Węgierskiej Patronki FZŚ.

07:00  Za ++ członków FZŚ z obu parafii, za ++ z ich rodzin i za dusze w czyśćcu cierp.

07:01  Do Bożej Opatrzności o Dary Ducha Świętego dla wnuka Filipa.

18:00  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Eugenii i Tadeusza z ok. 55 rocznicy ślubu.

18:01  O radość życia wiecznego dla Wiktora Szato w 30 dzień po śmierci oraz za ++ męża i rodziców.

Sobota 18 Listopada 2023 Bł. Karoliny Kózkówny, Dziewicy I Męczennicy

06:35  Godzinki NMP

07:00  O dar życia wiecznego dla + Franciszka Thiel w 2 rocz. śmierci, oraz za ++ z rodziny Thiel, Dziemba, Wyrwich.

15:00  Do Bożej Opatrzności i NSPJ z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Danuty i Grzegorza z ok. 25 rocznicy ślubu oraz w int. Grzegorza z ok. 50 urodzin.

17:00  Spowiedź

18:00  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą i Dary Ducha Świętego dla Laury Rzepczyk z ok. 18 urodzin.

XXXIII Niedziela Zwykła 19 Listopada 2023 (kolekta inw.)

zbiórka do puszek na pomoc Kościołowi w potrzebie

07:30  Pol.: Za ++ rodziców, syna, teściów, dziadków z rodzin Hańko, Czarnecki, Kandora i za dusze w czyśćcu cierp.

09:00  Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla Romana Rudzik w 8 rocz. śmierci.

11:00  Za ks. prałata Bernarda Kotulę; ofiar. od. mieszkańców z ul. Opolskiej 61.

16:30  Koronka do Bożego Miłosierdzia

17:00  Za + męża Jana Kozioł w I rocz. śmierci i za dusze w czyśćcu cierp.

 Poniedziałek 20 Listopada 2023 Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana;

07:00  Za + Marcina Kalus i jego ojca Gotfryda Kalus oraz za ++ z pokrew. Grala i Kalus.

18:00  Za + Rudolfa Emerlinga; ofiar. od mieszkańców z ul. Kani.

18:01  O radość życia wiecznego dla ojca, dziadka i wujka Andrzeja Nowaka w 30 dzień po śmierci.

Wtorek 21 Listopada 2023 Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

07:00  Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o Dary Ducha Świętego i błog. Boże oraz zdrowie dla Gertrudy Fuhl z ok. 87 urodzin.

18:00  Za ++ rodziców Otylię i Wiktora oraz za ++ z pokrew. Mateja-Reudelsdorf i za dusze w czyśćcu cierp.

18:01  Do Bożej Opatrzności za wstaw. św. Cecylii w int. wszystkich muzyków kościelnych i organistów o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski.

Środa 22 Listopada 2023  Św. Cecylii, Dziewicy I Męczennicy

07:00  W int. żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, oraz rodziców zakonników.

18:00  Za śp. Jerzego Wojtasa o radość życia wiecznego; ofiar. od Zarządów i Członków Klubu Seniora i Koła Emerytów, Ręcistów i Inwalidów z Zawadzkiego.

Czwartek 23 Listopada 2023

07:00  …

18:00  Za ++ żonę i matkę Elfrydę Morcinek, jej rodziców i teściów, siostrę Dorotę, braci Eryka, Georga i Konrada, szwagrów Alojza i Józefa, szwagierkę Edeltraudę i za wszystkich ++ z rodzin Morcinek i Psyk.

18:01  Za + Rudolfa Emerlinga i za wszystkich ++ z ul. Kani; ofiarują mieszkańcy.

Piątek 24 Listopada 2023 Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, Kapłana, I Towarzyszy;

07:00  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podz. za otrzym. łaski, z prośba o dalsze błog. Boże dla Katarzyny z ok. 50 urodzin oraz o błog. Boże w rodzinie.

18:00  Za ++ rodziców Mirosławę i Ryszarda Oberle, teściów Janinę i Stanisława Kaczka, dziadków z obu stron oraz za ++ z pokrew. z tych rodzin.

18:01  Za ++ rodziców Teresę i Andrzeja Nowaczewskich, dziadków z obu stron i pokrewieństwo.

19:00  Spotkanie Rady Duszpasterskiej

Sobota 25 Listopada 2023

06:35  Godzinki NMP

07:00  Za ++ matkę Katarzynę, ojca Teodora, rodziców i rodzeństwo Karola i Tomasza Baingo, Helenę i Romana, Wiktora Feliks, Michała Puzik, Helmuta Niesmak, Józefa i Ludwikę Błaś, pokrew. Ludwig, Baingo, Feliks, Zyzik i Błaś.

17:00  Spowiedź

18:00  Do Bożej Opatrzności i za wstaw. MBNP z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dlasze błog. Boże i zdrowie dla Edeltraudy Spałek z ok. 80 urodzin oraz o błog. Boże w rodzinach dzieci.

Niedziela 26 Listopada 2023 Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

07:30  Niem.: O życie wieczne dla + Andrzeja Nowaka; ofiar. sąsiedzi z ul. Powst. Śl. z bloku nr 5.

09:00  Za + ojca Jana Nestmann w 30 rocz. śmierci, za ++ matkę Helenę i brata Ryszarda, teściów Jana i Jadwigę Ludwig oraz za ++ z pokrew. Nestmann i Ludwig.

11:00  Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża za nowo ochrzczone dziecko Aleksandrę Kakoszka oraz o błog. Boże i wszelkie potrzebne łaski dla Marcina Kakoszka z ok. 40 urodzin i dla całej rodziny.

16:30  Nabożeństwo ku czci Chrystusa Króla

17:00  Przez wstaw. Chrystusa Króla Najwyższego Kapłana z prośbą o błog. Boże dla ojca Świętego Franciszka, kapłanów z obu parafii i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz członków Apostolstwa Modlitwy z rodzinami.

Poniedziałek 27 Listopada 2023 Św. Franciszka Antoniego Fasani, Kapłana

07:00  Za ++ rodziców Annę i Rudolfa Czech, teściów Krystynę i Edwarda Stasiak i dziadków z obu stron oraz pokrew. Czech, Stasiak.

18:00  Za + męża i ojca Gintera Ziaja, ++ rodziców z obu stron, siostę, brata, szwagrów i za ++ z pokrew.

18:01  Za + Andrzeja Nowaka; ofiar. od chrześniaka Romana.

Wtorek 28 Listopada 2023 św. Jakuba z Marchii

07:00  …

18:00  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anny Guzy z ok. 85 rocznicy urodzin.

18:01  Za ++ babcię Gertrudę Strużyk w 2 rocz. śmierci, dziadka Tomasza Strużyk, rodziców Różę i Zygmunta Polińskich i za ++ z pokrew. oraz za dusze w czyśćcu cierp.

Środa 29 Listopada 2023 Święto Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

07:00  …

18:00  Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Anety z ok. 50 rocz. urodzin.

18:01  Za + matkę Marię Skolik z ok. urodzin, za + ojca Henryka, ++ teściów Jana i Anielę Wróbel oraz za ++ z rodzin Skolik, Kucharczyk, Kandora, Szafarczyk i za + Urszulę Niedziela i sąsiadkę Renatę Ibrom.

Czwartek 30 Listopada 2023 Święto Św. Andrzeja, Apostoła

07:00  …

17:00  Spowiedź

18:00  Za + żonę Annę Szymanowską w 23 rocz. śmierci, ++ rodziców Bronisławę i Józefa Szymanowskich, rodzeństwo Sabinę, Jana, Józefa, Stanisława Szymanowskich, teściów Helenę i Stanisława Gruszka, siostrę Teresę Królczyk i jej męża Stanisława, siostrzeńca Waldemara Szymanowskiego i chrześniaka Grzegorza Szymanowskiego.

18:01  Za + Rafała Młynek w 30 dzień po śmierci.

Piątek 1 Grudnia 2023 I Pątek

07:00  …

16:00  Msza Święta szkolna …

17:00  Spowiedź

18:00  Do Najświętszego Serca Pana Jezusa jako przebłaganie za grzechy ludzkości z prośbą o pokój i miłość na świecie; ofiaruje Róża Róż. pani Gabrieli Wiśniowskiej.

18:01  Za ++ z rodziny Wyrwich.

Sobota 2 Grudnia 2023 I Sobota

06:35  Godzinki NMP

07:00  Msza wynagradzająca Bogu przez Niepokalane Serce Maryi za zniewagi temuż Sercu uczynione z prośbą o nawrócenie grzeszników; ofiar. Róża Róż. p. Gabrieli Wiśniowskiej.

13:00  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podz. za otrzym. łaski, z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Piotra Butlera z ok. 50 rocz. urodzin.

17:00  Spowiedź

17:00  Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP – Rycerstwo Niepokalanej.

18:00  Za + Feliksa Płaszczyk w 11 rocz. śmierci, ++ brata Tadeusza, rodziców i dziadków z obu stron, ++ z pokrew. oraz za dusze w czyśćcu cierp.

I Niedziela Adwentu 3 Grudnia 2023

07:30  Pol.: O radość życia wiecznego dla + Andrzeja Nowaka; ofiar. od sąsiadów z ul. Powst. Śl. z bl. nr 5.

09:00  Za ++ dziadków Marię i Teodora Wąsik, Jadwigę i Alojzego Lasończyk, Zofię i Antoniego Blimer, Leokadię i Wiktora Wąsik, Wiktora i Katarzynę Lasończyk, Andrzeja i Marię Łukasiewicz, za wujka Józefa Halaczyńskiego, Teodora Bryś i Franciszka Łukasiewicz oraz za wszystkie dusze z pokrewieństwa.

11:00  Za + Zygmunta Ściupider; ofiar. od mieszkańców ul. Powstańców Śl. bloku nr. 3.

16:30  Nieszpory Niedzielne.

17:00  Za + mamę Helenę Żak; of. od rodziny Boronowskich.