Intencje Aktualne

Poniedziałek 19 Września 2022

07:00  Do Ducha Świętego o świętość, mądrość i odwagę dla kapłanów.

18:00  Za ++ teściów Marię i Jana Kochanek, za ++ z pokrew. Kochanek, Nieświec, Diadiuk, Wróbel i Wąsik.

18:01  Za + Rudolfa Czupała oraz za wszystkich ++ z ul. Szaflika, ofiarują mieszkańcy.

Wtorek 20 Września 2022 Męczenników Koreańskich Andrzeja Kim Taegon I Pawła Chong Hasang

07:00  W int. żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, oraz rodziców zakonników.

18:00  Do Bożej Opatrzności i MBNP z prośbą o opiekę Bożą w pewnej intencji.

18:01  Za + Franciszka Puzik, ofiarują sąsiedzi z ul. Moniuszki.

Środa 21 Września 2022 Święto Św. Mateusza, Apostoła I Ewangelisty

07:00  Za ++ rodziców Juliannę i Jerzego Mańka, ojca Teofila, babcię Bronisławę, ciocię Franciszkę i dusze w cz. cierp.

18:00  Za + ojca Henryka Koloch oraz + Jerzego Kemskiego w 17 rocznicę śmierci.

18:01  Za + męża, ojca i dziadka Henryka Tyślik w 6 rocz. śmierci.

Czwartek 22 Września 2022

07:00  Za ++ Agnieszkę i Pawła Wyrwich, ++ Józefa Wyrwich, Konrada Jeziorowskiego i za wszystkich ++ z pokrew. Wyrwich, Mania, Jeziorowski.

18:00  Za + Adelę Cyrkler w 3 rocz. śmierci, ++ rodziców Józefa i Janinę, siostrę Krystynę, + brata Edwarda, bratową Bogumiłę i teściową Zofię.

18:01  Za + męża i ojca Romana Rudzik w dniu urodzin.

Piątek 23 Września 2022 Św. Ojca Pio Z Pietrelciny, Kapłana;

07:00  Za ++ rodziców Annę i Bogdana Czerwickich, ojczyma Józefa, szwagra Huberta i Zbyszka oraz za dusze w czyśćcu cierp.

18:00  Do Bożej Opatrzności z podz. za otrzym. łaski z prośbą o błog. Boże i zdrowie dla Teresy i o błog. Boże w rodzinach dzieci.

18:01  Za + Joannę Radziej w 25 rocz. śmierci, za ++ męża Teofila, rodziców Łucję i Franciszka Mainka, męża Edmunda, siostry Helenę i Barbarę, za ++ z rodzin Mainka, Radziej, Janysek, Brolik, Guzy i Zwoliński.

Sobota 24 Września 2022

06:35  Godzinki ku czci NMP

07:00  Za + mamę Natalię Nowak z ok. 85 rocz. urodzin.

17:00  Spowiedź

18:00  Za ++ rodziców Piotra i Gertrudę Ludwig i za wszystkich ++ z rodzin Lipok, Ludwig, Krajs i Franik.

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 25 WRZEŚNIA 2022

07:30  Niem.: Za ++ rodziców Gertrudę i Ewalda Ludwig, męża Herberta Pawełczyk, jego rodziców Annę i Bernarda, siostrę Marię, szwagrów Zygfryda, Jana, Franciszka, Wiktora, ++ z pokrew. Ludwig, Mainka, Gwóźdź, Pawełczyk i Baingo.

09:00  Do Miłosierdzia Bożego o radość życia wiecznego dla ++ rodziców Teodora i Marię Wąsik, Jadwigi i Alojzego Lasończyk oraz za wszystkich ++ z pokrew.

11:00  Chrzty i Roczki: Roczek Karoliny . O Bł. Boże dla rocznego dziecka i dla całej rodziny.

16:30  Nieszpory Niedzielne

17:00  Za + babcię Annę Mocker w 5 rocz. śmierci, za jej ++ rodziców, za ++ brata i siostry, za ++ z rodzin Scheliga, Zaręba, Pałek, Mocker, Knefel, Dyba, Sogorski, Wiatrek i Kaczmarczyk.

 Poniedziałek 26 Września 2022 Św.

07:00  Za + syna Pawła, ++ dziadków z obu stron, za ++ szwagrów i szwagierki z rodzin Czarnecki, Chańko i Kandora.

18:00  Za + tatę Helmuta Kamińskiego w 30 dzień po śmierci.

 Wtorek 27 Września 2022 Św. Wincentego A Paulo, Kapłana

07:00  W int. żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, oraz rodziców zakonników.

18:00  Za + Franciszka Pietrucha w 30 dzień po śmierci.

18:00  Spotkanie Bractwa św. Józefa

Środa 28 Września 2022 Św. Wacława, Męczennika;

07:00  Za + matkę Różę w dniu urodzin, ojca Józefa, ++ z pokrew. Guzy, Buchwald, Danisch.

07:01  Za ++ rodziców Rudolfa i Augustynę Waluga, siostrę Renatę oraz Urszulę i Mateusza.

18:00  Do Bożej Opatrzności, ku czci MBNP z podz. za otrzym. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie w int. Teresy z okazji 60 rocz. urodzin.

 Czwartek 29 Września 2022 Święto Św. Archaniołów Michała, Rafała I Gabriela

07:00  Ku czci św. Michała Archanioła w int. czcicieli św. Michała oraz o opiekę i błog. Boże dla całej Parafii.

18:00  Za + Stanisława, ++ rodziców, siostrę, bratową i stryjka i za ++ z rodziny Domaradzkich.

18:01  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podz. za wszelkie otrzym. łaski z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Marii i Jana Prochota z ok. 10 rocz. ślubu oraz o błog. Boże dla Zofii z ok. 9 urodzin.

 Piątek 30 Września 2022 Św. Hieronima, Kapłana I Dra Kościoła

07:00  Do Miłosierdzia Bożego o dar życia wiecznego dla + Marcina z ok. urodzin.

18:00  Za + męża Kryspina, ++ rodziców Karola i Bronisławę, teściów Mariannę i Piotra, siostrę Małgorzatę, brata Jerzego, szwagrów Pawła i Stanisława, ++ z rodzin Bartodziej, Babik i za ++ z pokrew.

18:01 …

 I Sobota 1 Października 2022 Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus, Dziew. i Dra Kościoła

06:35  Godzinki ku czci NMP

07:00  Msza wynagradzająca Bogu przez Niepokalane Serce Maryi za zniewagi temuż Sercu uczynione z prośbą o nawrócenie grzesznik, ofiaruje Róża Różańcowa p. Henryki Kazuch.

17:00  Nabożeństwo Wynagradzające Najświętszemu Sercu NMP (Rycerstwo Niepokalanej).

18:00  Za + ojca Alfreda Młynek w 10 rocz. śmierci, za jego + żonę Marię i za ++ z pokrewieństwa.

 XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 2 PAŹDZIERNIKA 2022

07:30  Niem.: W int. wszystkich Parafian

09:00  Za + syna Adama Jagoda w 2 rocz. śmierci.

11:00  Do Bożej Opatrzności i MBNP z podz. za otrzym. łaski i z prośbą o dalsze błog. Boże i zdrowie dla Ryszarda Skudlik z ok. 70 rocz. urodzin. oraz o błog. Boże w rodzinach dzieci.

16:30  Nabożeństwo Różańcowe

17:00  Apostolstwo Modlitwy Spotkanie.

17:00  Za ++ rodziców Stefanię i Mariana Kos, siostrę Teresę Kiedroń, szwagra Arnolda Jończyk i za wszystkich ++ z rodzin Kos, Pietrzak, Jaśkiewicz i za dusze w czyśćcu cierp.

  Poniedziałek 3 Października 2022

07:00  W int. żyjących i zmarłych dobrodziejów kościoła i klasztoru, oraz rodziców zakonników.

13:00  Ślub: W int. nowożeńców Weroniki Kwiatek i Wojciecha Binda.

Dziś Nabożeństwa Różańcowego nie będzie.

18:00  …

18:30  TRANSITUS – Pamiątka śmierci św. Franciszka

Wtorek 4 Października 2022 Uroczystość Św. Franciszka Z Asyżu

07:00  Za wszystkich Parafian

17:30  Nabożeństwo Różańcowe (codziennie w tygodniu o 17:30)

18:00  Przez wstaw. św. Franciszka z podz. za dar powołania i życia zakonnego dla ojców z klasztoru w Zawadzkiem.

18:01  Przez wstaw. św. Franciszka z podz. za odeb. łaski z prośbą o zdrowie i opiekę Bożą dla członków FZŚ, ich rodzin oraz sympatyków.

Środa 5 Października 2022 Św. Faustyny Kowalskiej, Dziewicy

07:00  Do Ducha Świętego o świętość, mądrość i odwagę dla kapłanów.

18:00  Za + Henryka Skolik w 30 dzień po śmierci.

18:00   Za ++ rodziców Kazimierza i Marię Kazimierczak, braci Zbigniewa i Jana i ++ z rodzin Kazimierczak i Witek.

I Czwartek 6 Października 2022

07:00  Do Chrystusa Najwyższego Kapłana w intencjach: o nowe powołania kapłańskie i zakonne, za powołanych z Zawadzkiego i za LSO.

17:00  Spowiedź dla Dzieci i Młodzieży

18:00  Za + męża, ojca i dziadka Leona Matusek w 6 rocz. śmierci.

18:01  Za ++ rodziców Jana i Jadwigę Ludwig, teściów, Pawła i Marię Czupała, męża Rudolfa, za ++ z pokrew. oraz za dusze w czyśćcu cierp.

I Piątek 7 Października 2022  Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

07:00  Za wstaw. MB Różańcowej w int. wszystkich członków Róż Różańcowych naszej Parafii oraz ich rodzin.

07:01  Do Bożej Opatrzności za wstaw. MB Różańcowej z podz. za otrzym. łaski, z prośba o dalszą opiekę i wypełnienie woli Bożej dla Magdaleny z ok. 40 rocz. urodzin.

16:00  Msza św. Szkolna-

17:00  Spowiedź

18:00  Za + męża Gerarda Szeuk, Jego brata Huberta, za ++ ich rodziców, za + ojca Urbana i za + z pokrew.

18:01  Do Serca Pana Jezusa jako przebłaganie za grzechy ludzkości z prośbą o pokój i miłość na świecie (ofiar. Róża Róż. p. Henryki Kazuch).

Sobota 8 Października 2022

06:35  Godzinki ku czci NMP

07:00  Za + męża Gerarda, ++ rodziców, rodziców chrzestnych, ++ braci, bratową i za ++ z pokrew. Poloczek i Kulik.

18:00  Za ++ Jadwigę i Antoniego Szaton, ich syna Klaudiusza i za ++ z rodziny.

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 9 PAŹDZIERNIKA 2022 (Dominicantes)

07:30  Niem.: Za wszystkich Parafian

09:00  Za + Jana Janik o dar życia wiecznego od rodziny Zuń z Szymwałdu koło Tarnowa.

11:00  Do Bożego Miłosierdzia o zdrowie i szczęśliwy przebieg badań dla Ryszarda.

16:30  Nabożeństwo Różańcowe

17:00  Za + brata Pawła Labus i jego rodziców Mikołaja i Różę i za ++ z pokr. Labus i Pasieka