Msze św. Szkolne w roku 2020/2021

Msze św. w I piątek miesiąca, szkolne oraz spotkania  w roku szkolnym 2020/2021

Wrzesień – Grudzień.

WRZESIEŃ

4.09 – PIERWSZY PIĄTEK godz.18:00

10.09 – Czwartek MSZA SZKOLNA godz. 18:00

PAŹDZIERNIK

2.10 – PIERWSZY PIĄTEK godz. 18:00

8.09 – Czwartek MSZA SZKOLNA godz. 18:00

16.10 – Spotkanie dla roku III (kl.8) godz. 19:00

LISTOPAD

6.11 – PIERWSZY PIĄTEK godz. 18:00

12.11 – Czwartek MSZA SZKOLNA godz. 18:00

20.11 – Spotkanie dla roku III (kl.8) godz. 18:00

GRUDZIEŃ

RORATY – od poniedziałku do piątku o g. 18:00

4.12 – PIERWSZY PIĄTEK godz. 18:00