Apostolstwo Modlitwy

Apostolstwo Modlitwy http://www.ampolska.co/

Gdy analizujemy swoje życie wiary i relację do Pana Boga, zapewne stwierdzamy, że jest u nas dużo szczerych chęci, tęsknoty, pragnień odnoszonych do Niego. Niemniej Pan Bóg wydaje nam się odległym w rzeczywistości, w której żyjemy i której doświadczamy. Nie znaczy to, że nie żywimy przekonania, że Bóg jest, że się nami opiekuje, że wyświadcza nam dobra. W dodatku, może podświadomie, czujemy w głębi swego istnienia święte wezwanie, uczucie miłości, które wyzwala w nas energię poszukiwań. Bóg daje się poznać człowiekowi na początku jego duchowej drogi na tyle, aby on uwierzył i dążył do Niego.

Duchowa droga Apostolstwa Modlitwy to ciągła troska o dobre spotkanie człowieka i Boga. Przez modlitwę – rozmowę z Bogiem – dokonuje się wzrost człowieka. Nasze duchowe hasło brzmi: „Kochać i służyć”. Streszcza ono całą duchową drogę, którą mamy odbyć, wskazując zarazem na to, co na niej najistotniejsze. Jezus przeszedł przez życie kochając swego Ojca i człowieka oraz służąc swemu Ojcu i człowiekowi. Innej miłości w Bogu nie ma. Do takiej miłości my, Boże Dzieci, dążymy naśladując Jezusa na drogach swego życia w miłości i służbie.”Kochać i służyć” – może być również Twoim programem życia.

W dniu 25 marca 1990 r., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, odbyło się osobiste oddanie Sercu Jezusowemu. 27 osób przyjęło program Apostolstwa Modlitwy. Przy zapalonych świecach złożyliśmy przysięgę na służbę Jezusowi. W tej uroczystości brała udział siostra ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego z Tarnowa, Mszę św. odprawiał ks. Bernard Kotula.

Siostry ze Zgromadzenia Najświętszego Serca Jezusowego pomagały w założeniu naszej grupy modlitewnej. Pierwszą z nich była zmarła już siostra Zofia Włodarkiewicz. Napisała ona podręcznik dla animatorów pt. „Czy miłujesz mnie”. Następnie opiekowała się nami (listownie) s. Maria Sweycer oraz s. Krystyna Śmigiel, która przyjeżdża do naszej parafii, aby głosząc słowo Boże oraz towarzyszyć naszym modlitwom. Nasza grupa modlitewna spotyka się w kościele w każdy I czwartek i I piątek miesiąca. Wraz z Rycerstwem Niepokalanej w pierwsze czwartki prowadzimy Godzinę Świętą, a w pierwsze piątki adorację Najświętszego Sakramentu. Aktualnie grupa Apostolstwa Modlitwy w naszej parafii liczy 54 osoby.

Zofia Król