Dzieci Maryi

Wyświetlanie marianki.jpg

GRONO DZIEWCZĄT MARYI

Grono Dzieci Maryi zwanych potocznie „Mariankami” to wspólnota dziewcząt pragnąca kształtować swoje życie według wzoru Najświętszej Maryi Panny – Niepokalanej. Jest to grupa dzieci i młodzieży, która z całego serca ukochała Maryję i wybrała Ją za przewodniczkę i ideał własnego życia. Ich służba wyraża się przez aktywny udział w Eucharystii i nabożeństwach, zwłaszcza majowych i różańcowych oraz pomoc w życie parafii.

W naszej parafii są obecnie 22 Marianki. Każda z nich nosi na szyi Cudowny Medalik z wizerunkiem Niepokalanej, który jest zewnętrznym znakiem przynależności go grona Dzieci Maryi. Otrzymują go 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. To najważniejsze święto dla tej grupy. Wtedy starsze dziewczęta odnawiają swoje przyrzeczenia, a kandydatki zostają dołączone do grona Dzieci Maryi.

Do rozwijania i umacniania naszej wiary służą cotygodniowe spotkania formacyjne.

Odbywają się one w sobotę w salce parafialnej o godzinie:

10:30 młodsza grupa 

11:00 starsza.

Nasze drzwi i serca są zawsze otwarte, dlatego też serdecznie zapraszamy na spotkania!

„O Niepokalana Dziewico, Bogarodzico Maryjo. Wobec wszystkich tutaj obecnych, obieram Ciebie dzisiaj za moją Panią i Matkę. Postanawiam mocno, Tobie zawsze wiernie służyć, żyć w łasce uświęcającej i troszczyć się o to, aby przybliżyć królestwo Twego Syna (…)”