Ogłoszenia

Liturgiczna Służba Ołtarza

„Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, lecz także wielkim zaszczytem, doprawdy świętą służbą”. 
św. Jan Paweł II

Posługa ministranta jest bardzo ważną czynnością liturgiczną. Słowo ministrant wskazuje szczególnie na służbę we Mszy św. Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy św. i podczas innych nabożeństw liturgicznych.

Służba w Liturgicznej Służbie Ołtarza (LSO) polega na tym, aby przybliżyć ludziom ważność służenia. Ministranci mogą być bliżej Chrystusa, służyć Jemu i nosić określone przedmioty, przygotowywać dary ofiarne , dzwonić dzwonkami i co najważniejsze czytać Słowo Chrystusowe. Bycie w LSO jest bardzo wielką radością, bo przez służbę ukazuje się, że każde nabożeństwo jest nie tylko sprawą kapłana lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych.

Wspólnota Liturgicznej Służby Ołtarza Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa liczy aktualnie 23 osób. Składa się na nią 9 ministrantów i 9 lektorów, 1 kandydat i 4 studiujących/pracujących.

Patronem naszej wspólnoty jest św. Jan Berchmans, a uroczystość przyjęcia nowych ministrantów to Wigilia Uroczystości Chrystusa Króla.

Do rozwijania i umacniania naszej wiary służą cotygodniowe zbiórki. Odbywają się one w czwartek w kościele po wieczornej Mszy św. Serdecznie zapraszamy!

Wyświetlanie IMG_0955.JPG