WYDARZENIA W PARAFII

W TYM TYGODNIU JESZCZE:

Zapraszamy wszystkich w sobotę 13.07.2024 na Nabożeństwo Fatimskie na g. 18:00. Do Figury prosimy Członków Apostolstw Modlitwy.

Przypominamy terminy naszych pielgrzymek: parafialnej na Górę św. Anny 16 sierpnia i Pieszej Pielgrzymce Opolskiej w dniach 12 – 17 sierpnia.

KANCELARIA W TYM TYGODNIU JEST NIECZYNNA!

CZWARTEK 19:00-20:00

lub w naglących wypadkach bezpośrednio po Mszach św.