WYDARZENIA W PARAFII

 W tym tygodniu 23.02., w naszym dekanacie rozpoczyna się wizytacja kanoniczna ks. bpa Rudolfa Pierskały. Plan wizytacji zamieszczony jest w gablocie parafialnej i będzie na stronie parafialnej. Bardzo gorąco chciałbym zaprosić na Mszę św. wizytacyjną w Piątek o g. 18:00 wszystkich parafian a szczególnie poczty sztandarowe wszystkich grup, szafarzy i ministrantów i Marianki, byśmy mogli wspólnie razem uczestniczyć w tej Mszy św.

Linki do tras…

W TYM TYGODNIU JESZCZE:

KACELARIA CZYNNA JEST:

PONIEDZIAŁEK w godź: 7:40-8:30

CZWARTEK 19:00-20:00

SOBOTA 9:30-10:30

lub w naglących wypadkach bezpośrednio po Mszach św.